Právnická forma roka 2013
Sme nezávislá lokálna právna firma so sídlom v Bratislave. Poskytujeme právne služby podľa slovenského a českého práva. Máme unikátnu špecializáciu v oblasti pracovného práva a rozsiahle skúsenosti v oblasti obchodného práva. Sme členom Taliansko – Slovenskej obchodnej komory.   NITSCHNEIDER & PARTNERS,
advokátska kancelária, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava
 
Sme prvým slovenským členom Ius Laboris. Ius Laboris je medzinárodná asociácia vedúcich právnych firiem v oblasti pracovného práva. Bola založená za účelom poskytovania prvotriedneho pracovno-právneho poradenstva nadnárodným firmám. V súčasnosti má 40 členov z celého sveta.