ZUZANA NITSCHNEIDEROVÁ
PARTNER

M +421 903 532 918
T +421 2 2092 1210
nitschneiderova@nitschneider.com
  • LinkedIn Social Icon
nitschneiderova.png

ZUZANA NITSCHNEIDEROVÁ 

Mojou špecializáciou je oblasť M&A transakcií a oblasť bankového práva, financií a cenných papierov, podľa slovenského aj českého práva. Venujem sa aj oblasti sociálnych práv a pro bono projektom pre občianske združenie Proti prúdu.
 
Som členom tímu našej kancelárie od roku 2010, kedy sme spojili sily s kolegami, aby sme rozvíjali našu vlastnú právnu prax. Predtým som pracovala niekoľko rokov v popredných českých advokátskych kanceláriách v Prahe. Skúsenosti, ktoré som tam získala vďaka práci pre zahraničných klientov, a najmä medzinárodné banky, využívam pri každodennej práci. 

V našej kancelárii sa venujem i oblasti sociálnych práv a najmä pro bono projektom. V roku 2012 som s ponukou našich služieb oslovila občianske združenie Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene a pomáha ľuďom bez domova. Za obdobie niekoľkoročnej spolupráce sme sa podieľali na mnohých projektoch zamestnávania, riešenia sociálnych práv a pomáhali pri hľadaní riešení nedostatkov súvisiacej právnej úpravy. 

Po vysokej škole som pracovala ako interný právnik v bankách. Oblasť bankového práva, financií a cenných papierov ma baví a zostala dodnes jednou z mojich špecializácií. 
 
Po skončení právnickej fakulty v Bratislave som absolvovala rigorózne a postgraduálne štúdium na Karlovej Univerzite v Prahe. Za témy svojich prác som si vybrala cenné papiere.
 
Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujem, je transakčné obchodné právo. Počas mojej dvadsaťročnej praxe som pracovala na mnohých M&A transakciách, či už lokálnych, alebo multi-jurisdikčných. 
 
V oblastiach mojej špecializácie vykonávam právnu prax i podľa českého práva, nakoľko som advokátom zapísaným zároveň v Slovenskej i v Českej advokátskej komore.

Oblasti pôsobenia

Bankovníctvo a financie

M&A a transakcie

Sociálne práva a Pro bono

Členstvo v komorách

Česká advokátska komora

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Magisterské štúdium (Mgr.)

Právnická fakulta Univerzity Karlovej Praha

Rigorózna skúška (JUDr.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

 

Cudzie jazyky

anglický

český

taliansky


Predchádzajúca právna prax

Havel & Partners, advokátska kancelária

PRK Partners, advokátska kancelária

ING Bank N.V.

UniCredit Bank