top of page

DANICA ČERNÁ VALENTOVÁ
PARTNER

T +421 2 2092 1210
valentova@nitschneider.com
valentova.png

DANICA ČERNÁ VALENTOVÁ

Vo svojej praxi sa venujem komplexnému poradenstvu podnikateľom v oblasti pracovného a obchodného práva a tiež litigácie.

Do advokátskej kancelárie Nitschneider & Partners som nastúpila v roku 2018 po šiestich rokoch pôsobenia vo významnej českej advokátskej kancelárii. Klientom asistujem v rámci celého spektra ich podnikania, od založenia spoločnosti a nastavenia vzťahov medzi spoločníkmi, cez každodenný chod spoločnosti, až po jej predaj. Súčasťou mojej práce je aj príprava a revízia korporátnych dokumentov, ako aj komplexnej zmluvnej dokumentácie.

V oblasti pracovného práva sa zameriavam predovšetkým na prípravu a pripomienkovanie pracovnoprávnej dokumentácie, vrátane interných smerníc, ukončenia pracovných vzťahov a súvisiacich práv pri reštrukturalizácii podnikov.

V rámci svojho zamerania posudzujem i ochranu osobných údajov a súlad s GDPR. Navrhujem klientom možnosti úpravy ich GDPR dokumentácie. 

Zúčastňujem sa mnohých medzinárodných transakcií, v rámci ktorých vykonávam právne audity a pripravujem transakčnú dokumentáciu, pričom zohľadňujem aj súťažné aspekty jednotlivých projektov.

Rada navštevujem zaujímavé miesta, od roadtripu na Novom Zélande až po treking v Himalájach. Pokojnejšie chvíle trávim pri severskej detektívke.

Oblasti pôsobenia

Zamestnanosť a ľudské zdroje

Fúzie, akvizície a korporát

Protimonopol a súťaž

Spory a konkurzy

Členstvo v komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava -

Magisterské štúdium (Mgr.)

 

Cudzie jazyky

anglický


Predchádzajúca právna prax

Glatzová & Co., advokátska kancelária

bottom of page