top of page

PETER MARCIŠ
PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
  • LinkedIn Social Icon
marcis.png

PETER MARCIŠ

Mojou špecializáciou je oblasť M&A transakcií, nehnuteľnostných projektov a práva obchodných spoločností.  Okrem týchto tradičných odvetví sa venujem aj reklamnému a mediálnemu právu.
 

V kancelárii pôsobím od roku 2012. Na začiatku roku 2018 som sa stal Partnerom kancelárie. Predtým som pracoval v prestížnej českej advokátskej kancelárii na pobočkách v Bratislave a Prahe, kde som sa zameriaval na oblasť transakcií a práva obchodných spoločností podľa slovenského aj českého práva.

 

Oblasti M&A a korporátnemu právu sa venujem aj naďalej. Klientov zastupujeme pri ich vstupe na trh, v rámci nových investičných príležitostí vrátane start-upov, ako aj pri predajoch ich účastí domácim či zahraničným investorom. 

 

V oblasti nehnuteľností poskytujem klientom právne služby najmä pri realizácii nových rezidenčných, administratívnych, obchodných či polyfunkčných projektov, a to od prípravy nehnuteľností, výberu a zazmluvnenia dodávateľov, projektového financovania, vrátane financovania prostredníctvom dlhopisov, procesu výstavby až po ich predaj, alebo naopak pri audite nehnuteľností a ich kúpe a ďalšom zhodnocovaní.

 

Odkedy sa naša kancelária stala členom  GALA – Global Advertising Lawyers Alliance venujem sa intenzívne aj reklamnému a mediálnemu právu, v rámci ktorého poskytujeme právne poradenstvo nadnárodným korporáciám, medzinárodným aj lokálnym reklamným agentúram a zadávateľom reklamy naprieč sektormi trhu.

 

V kancelárii mám na starosti osobitne aj taliansku klientelu a zapojenie našej kancelárie do aktivít Taliansko-Slovenskej obchodnej komory. Ako advokát s licenciou na Slovensku aj v Čechách poskytujem právne služby podľa právneho poriadku oboch týchto jurisdikcií.

Oblasti pôsobenia

Médiá a reklama

Life science a farmácia

IP, technológie a ochrana údajov

M&A a transakcie

Členstvo v komorách

Slovenská advokátska komora
Česká advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Karlovej univerzity v Prahe - Magisterské štúdium (Mgr.)

Právnická fakulta Univerzity La Sapienza v Ríme

 

Cudzie jazyky

anglický

taliansky


Predchádzajúca právna prax

Havel & Partners, advokátska kancelária

bottom of page