top of page

PETER VARGA
OF COUNSEL

T +421 2 2092 1210
varga@nitschneider.com
varga.png

Mojou špecializáciou je oblasť pracovného práva, najmä otázky zákazu diskriminácie a ochrany osobných údajov. Som docentom na katedre medzinárodného a európskeho práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 

 

Som členom tímu kancelárie od roku 2012, kedy som sa pridal ku kolegom, aby sme posilnili pracovnoprávny tím. Predtým som pracoval niekoľko rokov v poprednej českej advokátskej kancelárii, kde som sa špecializoval na pracovné právo.

 

V kancelárii pôsobím na pozícii of counsel nakoľko mojou hlavnou aktivitou je pedagogické pôsobenie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Ako docent vediem vyučovanie predmetov zameraných na európske právo a súťažné právo EÚ. Vediem i kliniku antidiskriminačného práva.

 

Vo svojej praxi sa venujem rozsiahlej publikačnej činnosti najmä v oblastiach práva Európskej únie. Som autorom mnohých monografií, učebníc a odborných či vedeckých článkov publikovaných v domácich i zahraničných publikáciách. 

Vo svojich článkoch a publikáciách sa venujem i niektorým špecifickým témam, ako sú právo sociálneho zabezpečenia a migrujúci zamestnanci, dočasné pridelenie zamestnanca, zamestnávanie cudzincov v Slovenskej republike, hromadné prepúšťanie, dočasné agentúrne zamestnávanie, materská dovolenka a iné.

 

Pravidelne prednášam na seminároch a konferenciách venovaných európskemu a pracovnému právu, zameraných pre odbornú vedeckú verejnosti, ale i pre široké spektrum klientov kancelárie.

Oblasti pôsobenia

Pracovné právo
Protimonopol a súťaž

Vzdelania

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta -
Magisterské štúdium (Mgr.)
Doktorandské štúdium (PhD.)
Docent (Doc.)

Cudzie jazyky

anglický

nemecký


Predchádzajúca právna prax

PRK Partners, advokátska kancelária

bottom of page