PRO BONO

Občianske združenie Proti prúdu vydáva pouličný časopis NOTA BENE. Jeho predajcami sú ľudia bez domova. Získavajú tak prácu a možnosť integrovať sa do spoločnosti. Od roku 2012 spolupracujeme s týmto združením a poskytujeme mu právne poradenstvo pri posudzovaní projektov napomáhajúcim získať prácu a uplatnenie pre ich klientov. Podporili sme napríklad projekt označovania predajcov oficiálnymi vestami, či projekt Nosičov batožín na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. 
 

Označovanie predajcov časopisu Nota bene červeno-žltými oficiálnymi vestami s logom Nota bene pomáha kupujúcim ľahšie rozoznať pravých predajcov od podvodníkov. Identifikačné vesty zaviedli aj vydavatelia pouličných časopisov v zahraničí. Efektom bolo zvýšenie predaja, posilnenie sebaúcty ľudí bez domova ako predajcov a prehĺbenie dôvery medzi predajcami a ich zákazníkmi.


OZ Proti prúdu spustilo i projekt, ktorý zaujal aj v zahraničí. Klientom, ktorí sa živia predajom časopisu Nota bene, ponúklo prácu na bratislavskej železničnej stanici.

Nosiči batožiny sú vybraní predajcovia pouličného časopisu Nota bene. Sú ľahko rozpoznateľní podľa uniformy, ktorú nosia. Práca nosiča batožiny pomáha dvakrát. Pomáha cestujúcim s ťažkou batožinou prekonávať prekážky na stanici a predajcovia Nota bene získajú prácu, ktorá ich osobne obohacuje, šancu splatiť svoje dlhy a pomôcť ostatným.

Oba projekty tiež pritiahli medzinárodnú pozornosť.

ZUZANA
NITSCHNEIDEROVÁ

PARTNER

M +421 903 532 918
T +421 2 2092 1210
nitschneiderova@nitschneider.com

Copyright 2020 NITSCHNEIDER & PARTNERS
Všetky práva vyhradené.

  • Facebook
  • YouTube
passle icon.png