top of page

FINANCIE
A BANKOVNÍCTVO

Poskytujeme poradenstvo v oblasti bankových a finančných činností a produktov a v oblasti kapitálových trhov.

Členovia našej kancelárie majú skúsenosti s pôsobením v interných štruktúrach bánk, poznajú tak fungovanie vnútorných bankových postupov, majú skúsenosti s reguláciou bankových obchodov, predpismi NBS a ČNB, smernicami a súvisiacimi predpismi a reguláciami. Poskytovali poradenstvo európskym bankám pri ich aktivitách na Slovensku i v Čechách. Pripravovali komplexnú vzorovú dokumentáciu bankových produktov pri vstupe zahraničných bánk na finančný trh v SR a ČR.

 

Naše poradenstvo zahŕňa najmä obchody Treasury a Custody. Oblasť finančných derivátov a kapitálových trhov je našou špecializáciou. 
 

Poradenstvo v oblasti financií a bankovníctva zahŕňa najmä:

 • úverové zmluvy v štandardoch LMA

 • syndikované úvery

 • akvizičné financovanie

 • cash pooling

 • retailové bankovníctvo

 • hypotekárne a spotrebiteľské úvery

 • európske pasportovanie finančných inštitúcií

 • custody zmluvy

 • zmluvy o cenných papieroch

 • verejne obchodovateľné cenné papiere

 • dlhopisové programy

 • obchodovanie s derivátmi

 • zmluvy ISDA

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
marcis.png
bottom of page