top of page

M&A A TRANSAKCIE

Poskytovali sme poradenstvo pri štruktúrovaní a realizácii desiatok lokálnych a cezhraničných transakcií. V tejto oblasti máme významné skúsenosti s transakciami nie len podľa slovenského, ale i českého práva.
 

Zameriavame sa tiež na poskytovanie korporátneho poradenstva talianskej klientele a pripravujeme právne dokumenty v talianskom jazyku. Počas našej praxe sme sa podieľali na veľkom množstve právnych due diligence realizovaných domácimi i zahraničnými investormi na Slovensku a v Čechách. Disponujeme tak rozsiahlymi skúsenosťami z oblastí informačných technológií, stavebníctva, automobilového priemyslu, farmaceutického priemyslu, telekomunikácií, energetiky, ťažobného priemyslu, zdravotnej techniky, chemického, potravinárskeho a odevného priemyslu, dopravy a distribúcie. Podieľali sme sa na zakladaní start-upov a ich následnom predaji investorom. 
 

Poradenstvo v oblasti M&A a transakcií zahŕňa najmä:

 • právne audity (due diligence)

 • akvizičné zmluvy

 • akcionárske dohody

 • akvizičné financovanie

 • holdingové štruktúry

 • joint ventures

 • corporate governance

 • assets deals

 • predaje podnikov

 • ready made companies

 • zakladanie start-upov

 • up-stream a down-stream fúzie

 • cezhraničné fúzie

 • rozdelenie obchodných spoločností

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
marcis.png
bottom of page