top of page

RÓBERT HRUBOVSKÝ
ADVOKÁTSKY KONCIPIENT

T +421 2 2092 1210
hrubovsky@nitschneider.com
  • LinkedIn Social Icon
Hrub3.png

K členom tímu advokátskej kancelárie NITSCHNEIDER & PARTNERS som sa pridal v roku 2023 ako advokátsky koncipient. Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie je profesionalita právnych služieb poskytovaná advokátskou kanceláriou a široká škála právnych odvetví, ktorým sa venuje a v ktorých sa môžem zdokonaliť. Oceňujem tiež možnosť získať cenné skúsenosti od skúsených advokátov.


V roku 2020 som úspešne ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave, ktoré som zavŕšil štátnou skúškou z pracovného práva a záverečnou prácou na tému
Hmotnoprávne postavenie zamestnanca ako slabšej strany pracovnoprávneho vzťahu.

 

Počas výkonu praxe advokátskeho koncipienta som pôsobil vo viacerých lokálnych advokátskych
kanceláriách v ktorých som nadobúdal cenné skúsenosti najmä v oblasti obchodného, pracovného a tiež občianskeho práva.

 

Voľný čas rád trávim športovaním, cestovaním alebo sledovaním dobrého filmu či seriálu. Taktiež
svoj voľný čas rád trávim s rodinou a priateľmi.

Oblasti pôsobenia

Zamestnanosť a ľudské zdroje
Všeobecné obchodné právo

Členstvo v komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Magisterské štúdium (Mgr.)

Cudzie jazyky

anglický

Predchádzajúca právna prax

lokálne advokátske kancelárie

bottom of page