top of page

IP, TECHNOLÓGIE A OCHRANA ÚDAJOV

Práva k ochranným známkam a problematika nekalej súťaže sú jednou z našich profilových oblastí. Od založenia kancelárie sa tejto problematike intenzívne venujeme a s narastajúcou praxou v tejto oblasti prehlbujeme i naše skúsenosti s ochranou práv z duševného vlastníctva.

 

Členom nášho tímu je i patentový zástupca s licenciou pre zastupovanie pred patentovými úradmi v SR, ČR, EPO Mníchov a OHIM Alicante. Pravidelne zabezpečujeme prihlášky ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov, ktoré vyžadujú technické vzdelanie v danej oblasti. Zastupujeme zahraničných klientov, ktorých ochranné známky sú narúšané inými súťažiteľmi na slovenskom alebo českom trhu. 

Poradenstvo v oblasti IP, technológií a ochrany údajov zahŕňa najmä:

  • prihlášky ochranných známok v SR, ČR a na OHIM v Alicante

  • nekalú súťaž

  • námietky pri registrácii ochranných známok

  • licenčné a franšízové zmluvy

  • patentové práva

  • práva priemyselných vzorov

  • autorské práva

  • softwarové právo

  • ochranu domén

  • ochranu know-how

NitschneiderD2.png

DUŠAN
NITSCHNEIDER

PARTNER

M +421 903 708 437
T +421 2 2092 1210
nitschneider@nitschneider.com

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
marcis.png
bottom of page