IP, TECHNOLÓGIE A OCHRANA ÚDAJOV

Práva k ochranným známkam a problematika nekalej súťaže sú jednou z našich profilových oblastí. Od založenia kancelárie sa tejto problematike intenzívne venujeme a s narastajúcou praxou v tejto oblasti prehlbujeme i naše skúsenosti s ochranou práv z duševného vlastníctva.

 

Členom nášho tímu je i patentový zástupca s licenciou pre zastupovanie pred patentovými úradmi v SR, ČR, EPO Mníchov a OHIM Alicante. Pravidelne zabezpečujeme prihlášky ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov, ktoré vyžadujú technické vzdelanie v danej oblasti. Zastupujeme zahraničných klientov, ktorých ochranné známky sú narúšané inými súťažiteľmi na slovenskom alebo českom trhu. 

Poradenstvo v oblasti IP, technológií a ochrany údajov zahŕňa najmä:

 • prihlášky ochranných známok v SR, ČR a na OHIM v Alicante

 • nekalú súťaž

 • námietky pri registrácii ochranných známok

 • licenčné a franšízové zmluvy

 • patentové práva

 • práva priemyselných vzorov

 • autorské práva

 • softwarové právo

 • ochranu domén

 • ochranu know-how

DUŠAN
NITSCHNEIDER

PARTNER

M +421 903 708 437
T +421 2 2092 1210
nitschneider@nitschneider.com

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com

Copyright 2020 NITSCHNEIDER & PARTNERS
Všetky práva vyhradené.

 • Facebook
 • YouTube
passle icon.png