top of page

LIFE SCIENCE A FARMÁCIA

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právnych služieb klientom z farmácie, zdravotníctva a biochémie.

 

Našim klientom pravidelne poskytujeme poradenstvo v oblastiach testovania liečiv, ochrany dát farmaceutických spoločností, výberových konaní z oblasti zdravotníctva a farmácie a pracovnoprávne poradenstvo. Zastupujeme klientov pred Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pri registrácii nových liekov alebo zdravotníckych pomôcok. Radíme aj v oblasti reklamy a marketingu liekov, zdravotníckych pomôcok a výživových doplnkov. Pomáhame organizovať a zmluvne zabezpečovať rôzne lekárske odborné podujatia. Máme skúsenosti pri sponzoringu medicínskych podujatí. 

Poradenstvo v oblasti life science a farmácie zahŕňa najmä:

 • registráciu liekov a zdravotníckych pomôcok

 • poradenstvo v oblastiach dovozu, predaja, licenčných požiadaviek a povolení pre výrobu a distribúciu

 • zmluvnú agendu súvisiacu s klinickým skúšaním liekov 

 • poradenstvo súvisiace s vedením zdravotníckych záznamov a elektronickou evidenciou liekov

 • dodržiavanie regulačných predpisov a autorského práva

 • otázky ochrany osobnosti aj ochrany osobných údajov

 • poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov poskytovateľov
  zdravotníckych služieb a farmaceutických spoločností

 • reklamu a marketing liekov a zdravotníckych pomôcok

 • medicínsky sponzoring

NitschneiderD2.png

DUŠAN
NITSCHNEIDER

PARTNER

M +421 903 708 437
T +421 2 2092 1210
nitschneider@nitschneider.com

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
marcis.png
bottom of page