top of page

MÉDIÁ A REKLAMA

Oblasť reklamného a mediálneho práva sa v ostatných rokoch stala ďalšou z profilových oblastí našej kancelárie. 
 

Vďaka členstvu v medzinárodnej aliancii právnych expertov na reklamné a mediálne právo, GALA - Global Advertising Lawyers Alliance, sme získali mnohé cenné skúsenosti a mali sme možnosť poskytovať právne poradenstvo nadnárodným spoločnostiam, prestížnym medzinárodným aj lokálnym reklamným agentúram, či platformám prevádzkujúcim sociálne siete.

V rámci našej expertízy pravidelne prednášame na lokálnych a medzinárodných konferenciách, online webinároch či workshopoch. Okrem toho sa podieľame na publikačnej činnosti aliancie GALA, ktorá mapuje právnu úpravu, rozhodovaciu prax a aktuálne trendy v oblasti reklamného a mediálneho práva vo viac ako 90 jurisdikciách vo svete.

Poradenstvo v oblasti médií a reklamy zahŕňa najmä:

  • clearing reklamných kampaní

  • obchodné podmienky a privacy policy pre on-line kampane

  • zmluvy medzi zadávateľmi reklamy, reklamnými agentúrami a šíriteľmi reklamy

  • ochrana duševného vlastníctva a osobnostných práv

  • ochrana osobných údajov

  • ochrana spotrebiteľských práv

  • zastupovanie klientov v správnych a súdnych konaniach vo veci reklamy a médií

  • transakčné poradenstvo v oblasti reklamy a médií

marcis.png

PETER
MARCIŠ

PARTNER

M +421 948 701 802
T +421 2 2092 1210
marcis@nitschneider.com
bottom of page